Privacy-statement Stichting Groen Grou

De Stichting Groen Grou, hierna te noemen “de Stichting” verzorgt de vrijwilligersovereenkomsten en stage-overeenkomsten voor diverse duurzame en sociaal-maatschappelijke projecten en organisaties. Hiervoor is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. Wat wij aan gegevens nodig hebben en hoe wij daarmee omgaan, lees je in dit privacy-statement. We verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

1. Toepasselijkheid
Dit privacy-statement is van toepassing op de verwerking van de door medewerkers (vrijwilligers) en stagiaires verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens).

2. Hoe verzamelt de Stichting persoonsgegevens?
De Stichting verzamelt persoonsgegevens wanneer iemand zich als vrijwilliger of als stagiaire aanmeldt voor werkzaamheden bij een van de projecten/organisaties.

3 a. Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting van vrijwilligers?
De Stichting verzamelt contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor de overeenkomst, de verzekering, in verband met calamiteiten, het aanvragen voor een Verklaring omtrent Gedrag en het versturen van nieuwsbrieven. Je geboortedatum hebben we nodig zodat we weten wanneer je jarig bent en je bankgegevens vragen we in verband met declaraties. We vragen standaard om je status in verband met de voorwaarden van het UWV en de arbeidsinspectie. We vragen, in verband met de verzekering, een kopie van je rijbewijs wanneer je als chauffeur wordt ingezet. Soms worden er foto’s gemaakt voor in de (social) media in verband met PR doeleinden. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt en niet wilt dat jouw foto wordt gepubliceerd, verzoeken we je dit kenbaar te maken.

3b. Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting van stagiaires?
Bij aanmelding van een stage verzamelen we je contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en de naam van de opleiding (school) waarvoor de stage is bedoeld.

4. Jouw persoonsgegevens en derde partijen
De Stichting verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel kunnen we geanonimiseerde gegevens verstrekken aan de overheid wanneer daarom wordt verzocht. We gebruiken tevens geanonimiseerde gegevens voor ons jaarverslag. Je telefoonnummer of adres zullen nooit zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven.

5. Jouw rechten
Je kunt altijd inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Als je vrijwilliger bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren.

6. Hoe beveiligt de Stichting jouw gegevens?
Alle formulieren en documenten waarop je persoonsgegevens staan ingevuld, worden door ons bewaard in een afgesloten kast. Alle digitale bestanden staan in een beveiligde omgeving in de Cloud waar alleen onze vaste medewerkers toegang tot hebben. De Stichting gaat bij mailings zorgvuldig om met je emailadres.