De Stichting Groen Grou is een ideële organisatie zonder winstoogmerk die voor het dorp Grou en omgeving duurzame activiteiten stimuleert, organiseert en ondersteunt.

Wat verstaan wij onder duurzame activiteiten?
Projecten op het gebied van: Schone energie, milieu bewust leven, werken en recreëren, gezonde voeding, sociale cohesie en participatie in de samenleving.