© Stichting Groen Grou

Stichting Groen Grou

KVK nr: 64841316

email: stichtinggroengrou@gmail.com

De volgende partijen zijn betrokken bij dit initiatief.


- Stichting Groen Grou (lid stuurgroep)

- Duurzaam Grou (werkgroep)

- Pleatslik Belang Grou (lid stuurgroep)

- Business Club Grou (lid stuurgroep)

- Grou Breed

- Cultuur werkgroep Grou

- Enny van der Wiel (linking pin en lid stuurgroep)

- Stichting Doarpswurk (heeft het mogelijk gemaakt dat de proces begeleiders er zijn).

- OBS de Twa Fisken (groep 7/8, thema weken, beschikbaar stellen lokalen)

- CBS Nijdjip (groep 7/8 themaweken, beschikbaar stellen lokalen)

- Bouwe de Boer, Fryslan Fossiel Frij (mee denker en spreker op scholen).


Project: Grou 2030