© Stichting Groen Grou

Stichting Groen Grou

KVK nr: 64841316

email: stichtinggroengrou@gmail.com

Het is 2030 en…

Grou staat internationaal op de kaart als een innoverend dorp. Ons water, voedsel, (water)vervoer en onze energie zijn circulair en CO2-neutraal.


Grou heeft een inclusieve samenleving; het dorp is voor iedereen toegankelijk en heeft voldoende voorzieningen voor iedereen om te wonen, te spelen, te recreëren en deel te nemen aan de maatschappij. Grou is daardoor geschikt voor jong en oud, mensen met of zonder beperking en voor zowel de kleine als grote(re) portemonnee.


Groen krijgt de ruimte en alle groen staat met elkaar in verbinding zodat plant- en diersoorten hun weg kunnen vinden. Er is een netwerk van (rolstoelvriendelijke)wandel- en fietspaden en een speciale toegang voor laden en lossen. Alle wegverharding is waterdoorlatend. Er is een diversiteit aan bomen en planten die eetbaar zijn voor mens en/of dier. Ook daken en muren worden hiervoor benut. Het Pikmeer is nationaal park met de snoek als icoon.


Grousters delen, lenen en ruilen zowel hun diensten als hun spullen met elkaar zoals: klussen, zorg, vervoer, vervoermiddelen, gereedschap, instrumenten en machines etcetera. Ze zorgen samen voor onderhoud, hergebruik en/of recycling ervan zodat er zo weinig mogelijk wordt weggegooid. Afval van het één is grondstof voor het andere.


De Grouster streekboeren produceren dagelijks voedsel in dienst van de gemeenschap die, waar nodig, bijspringt zodat alles dezelfde dag verkrijgbaar is en vers op tafel staat.Acties op de agenda vanaf de start

en dit is nog maar het begin…


Postcoderoos
Realisatie zonnepanelen op het schoolgebouw voor en door inwoners. Ten behoeve van inwoners in de omgeving die wel zonne-energie willen maar geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen.


Sinnetafel
Verschillende partijen komen om tafel voor de realisatie van een zonneweide.


Toegankelijk Grou
Onderzoek (samen met de doelgroep) naar de toegankelijkheid in het dorp in samenwerking met Toegankelijk Leeuwarden.


Operatie Steenbreek
Een actie waarbij inwoners stenen uit hun tuin kunnen inleveren voor een plant zodat er meer groen in Grou komt en daardoor biodiversiteit en een betere wateropvang.


Markt voor lokale en regionale producten
Organisatie van een plaatselijke markt waarop eigen producten worden geruild/verkocht.


Kookworkshop
Organisatie workshop koken met lokale producten van het seizoen met het accent op vegetarische gerechten.Project: Grou 2030

Werkwijze
Elke 3e woensdag van de maand werken we aan tastbare resultaten om de Droom dichterbij te halen.
Waar?: Kringloopwinkel Grou, De Muldyk 3.

Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur

Er zijn een vijftal thema’s:
ENERGIE, SAMENLEVING, GROEN, CIRCULAIR en VOEDSEL

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden werken mee om de droom te verwezenlijken. Wil jij ook meewerken aan het realiseren van de doelen en je aansluiten bij een werkgroep die je aanspreekt? Meld je dan aan via grou2030@gmail.com of tel. 0566-621091


Grou2030 is een initiatief van werkgroep Duurzaam Grou van de Stichting Groen Grou en wordt ondersteund door Business Club Grou en Pleatslik Belang Grou.