© Stichting Groen Grou

Stichting Groen Grou

KVK nr: 64841316

email: stichtinggroengrou@gmail.com

Het bevorderen van duurzaamheid in de breedste zin van het woord in Grou en directe omgeving.

              

Deze doelstelling vertalen wij als volgt:  

            

Stimuleren en bevorderen van het gebruik van Groene energie en gezonde voeding en het hergebruik van goederen;    

           

Het ondersteunen van projecten op het gebied van een gezonde leef omgeving, circulaire economie, sociale cohesie en participatie in de samenleving.              

              

Lees hoe wij in 2016 deze doelstellingen bij de

Kringloop winkel Grou hebben vormgegeven in ons jaarverslag 2016.

Onze doelstelling

Groene energie

Gezonde voeding

Hergebruik goederen

Download hier het jaarverslag van de Kringloopwinkel Grou